test 3Pitanje 1

U datoj situaciji polukružno okretanje je:
 


Pitanje 2

 
U datoj situaciji teretni automobil kreće se:  

Pitanje 3

U datoj situaciji prema svetlosnim saobraćajnim znakovima prolaz kroz raskrsnicu dozvoljen je:

Pitanje 4

U datoj situaciji vozač motocikla:Pitanje 5

U datoj situaciji putnički automobil pretiće na mestu gdje je:


Pitanje 6

U datoj situaciji deo kolovoza kojim se kreću teretno vozilo i putnički  automobil, prema oznakama na kolovozu, namenjen je kretanju vozila:


Pitanje 7

U datoj situacij polukružno okretanje na auto-putu je:


Pitanje 8

U datoj situaciji vučenje drugog motornog vozila na auto putu je:


Pitanje 9

U datoj situaciji na slici vozač putničkog automobila dužan je da obrati posebnu pažnju:


Pitanje 10

 Lica koja su potrebna radi utovara i istovara robe:


Pitanje 11

Laka prikolica je priključno vozilo čija je najveća dozvoljena masa do:

1500 kg
3500 kg

Pitanje 12

Kada znak koji daje ovlašćeno lice odstupa od značenja saobraćajnog znaka postavljenog na tom mestu, vozac je dužan da postupi suprotno značenju znaka:

da

Pitanje 13

Vozilo na motorni pogon pokreće se snagom:


Pitanje 14

Na putu u naselju, na kome brzina nije ograničena postavljenim saobraćajnim znakom, opšte ograničenje brzine je:


80 km/ h

Pitanje 15

Vozila kojima je dodeljena pratnja policije ili vojnih lica koja daju propisane svetlosne i zvučne znakove:


Pitanje 16

Svetla za osvetljavanje puta pri vožnji unazad moraju da daju svetlost:


Pitanje 17

Teret na putničkom vozilu koji prelazi više od jednog metra najudaljeniju tačku na zadnjoj strani vozila obeležava se sa:


Pitanje 18

Dozvoljeno je da vozilo na motorni pogon vuče drugo motorno vozilo:


Pitanje 19

Ako je širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne linije na kolovozu ili do suprotne ivice kolovoza ili do neke druge prepreke na putu, vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na razdaljini manjoj od:


Pitanje 20

Vozilo kod koga je neispravna radna kočnica, može se vući:


Pitanje 21

Kada vozač koga na putu susretne vozilo ili kolona vozila pod pratnjom obavezan je da:


Pitanje 22

Kad se značenje svetlosnog saobraćajnog znaka razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izraženog na istom mestu drugim saobraćajnim znakom, vozač je dužan da postupi po :Pitanje 23

Obaveza pešaka da pre stupanja na kolovoz obrati pažnju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju propisana je:


Pitanje 24

Kada motorno vozilo vuče neispravno motorno vozilo postavlja se sigurnosni trougao:


Pitanje 25

Odredba propisa o prvenstvu prolaza se ne primenjuju na vozila organa unutrašnjih poslova :


Pitanje 26

Za osvetljavanje puta u tunelu koriste se:


Pitanje 27

Vozilo u saobraćaju na putu rezervisanom za saobraćaj motornih vozila i na autoputu može biti pridodato:


najviše dva priključna vozila za prevoz tereta

Pitanje 28

Odstojanje izmedu vučnog i vučenog vozila na motorni pogon koje se vuče pomoću užeta:


Pitanje 29

Na mestu na kome bi vozilo zaklanjalo postavljeni saobraćajni znak vozač:Pitanje 30

Vozač motornog vozila u koji su ugrađeni sigurnosni pojasevi obavezan je da veže sigurnosni pojas:


Pitanje 31

Redosled prolaza na raskrsnici je:


Pitanje 32

Redosled prolaza na raskrsnici je:


Pitanje 33

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 34

Saobraćajni znak predstavlja:


Pitanje 35

Zeleno svetlo prikazano na slici znači:


Pitanje 36

Uslovna strelica na slici mora biti:


Pitanje 37

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 38

Saobraćajni znak na slici označava:Pitanje 39

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 40

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 41

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 42

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 43

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 44

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 45

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 46

Saobraćajni znak na slici označava:


završetak puta sa prvenstvnom prolaza

Pitanje 47

Saobraćajni znak na slici označava:


Pitanje 48

Saobraćajni znak na slici označava: